Menu

Therapie

Wat kan je verwachten van therapie?

Therapie start steeds met een intakegesprek.
Het intakegesprek dient enerzijds om de nodige (administratieve) informatie te verzamelen, anderzijds te luisteren waarom jij nu in therapie komt. Daarnaast hecht ik veel belang aan een wederzijdse klik zodat we een veilige vertrouwensrelatie kunnen opbouwen.

Concreet is het de bedoeling om wat meer te weten te komen over jouw specifieke situatie, jouw achtergrond, de reden waarvoor je mijn hulp zoekt en wat jouw verwachtingen hieromtrent zijn. Belangrijk om te weten is dat dit kennismakingsgesprek niet bindend is. Dit betekent dat, indien blijkt dat jouw specifieke situatie niet volledig binnen mijn competenties valt, ik je zal helpen bij de doorverwijzing naar een collega met de juiste expertise.

De volgende sessies pluizen we je hulpvraag verder uit en gaan we hiermee aan de slag op een manier die het best aansluit bij jouw persoon. Hierbij horen o.a.:

  • Psycho-educatie: Waarom doen we wat we doen? Hoe zit een bepaald mechanisme in elkaar? Hoe werken onze hersenen?
  • Gesprekstherapie: Gedeelde smart is halve smart. Erover kunnen praten lucht op.
  • Dingen doen en voelen, omdat je daardoor soms verder komt dan door er enkel over te praten.
  • Oefentherapie: In de sessie gaan we met bepaalde dingen aan de slag zodat je die ook buiten de sessie kan toepassen.

Het is de bedoeling om na een aantal sessies samen te evalueren hoe het voor jou tot dan toe is om bij mij te komen. Vragen die hierbij horen zijn: Wat heeft jou tot nu toe geholpen? Zitten we nog op het juiste spoor? Is het wat je ervan verwacht had? Wat zijn nog noden voor het vervolg van de therapie? Vind je het nog nodig om te komen?

De afronding van de therapie gebeurt steeds in overleg. Hierbij bekijken we samen hoe dit best voor jou kan verlopen. Tijdens het afrondingsgesprek bekijken we ook waar je de komende tijd extra alert voor moet blijven en wat je kan doen indien je opnieuw nood hebt aan een gesprek.

Deze sessies duren 50 minuten, daarna voorzie ik nog even tijd voor het administratieve gedeelte zoals: de betaling, vervolgafspraak, attesten invullen… .
Het aantal en de frequentie van deze afspraken hangen af van jouw specifieke situatie en zullen steeds in overleg bepaald worden. Deze sessies kunnen zowel in de praktijk als online plaatsvinden.

Indien je nog specifieke vragen hebt, kan je steeds vrijblijvend contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@aurelievandenbrande.com.