error - no testType defined

This is a Header

Report Test
Deze vragenlijst bevat in totaal 6 subschalen. De eerste vier subschalen bevragen de kernsymptomen van burn-out namelijk: Uitputting, Mentale distantie, Emotionele en Cognitieve ontregeling. De gemiddelde totale score van deze vier subschalen geeft een indicatie van de mate van risico op burn-out. Wanneer u groen scoort is er geen sprake van burn-out, een oranje score wilt zeggen dat er sprake is van een risico op burn-out en een rood score betekent dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van burn-out. Ook voor elke schaal apart kan u zien of u in de gevarenzone zit of niet.
Daarnaast worden een aantal secundaire symptomen bevraagd. Deze gaan na hoeveel spannings- en lichamelijke klachten u ervaart. Deze subschalen heten Psychische spanningsklachten en Psychosomatische klachten. Ook hier geldt dezelfde kleurencode. De secundaire symptomen vertellen iets over welke invloed de ervaren stress heeft op uw lichaam.
Hierna vindt u uw persoonlijk profiel.

Persoonsgegevens


Vragen

Vraag Score Vraag Score
1. Somberheid, verdriet.   11. Agitatie, onrust.
2. Pessimisme   12. Verlies van interesse.
3. Mislukkingen   13. Besluiteloosheid
4. Verlies van plezier   14. Waardeloosheid.
5. Schuldgevoelens.   15. Energieverlies.
6. Gevoel gestraft te worden   16. Verandering van slaappatroon
7. Afkeer van zichzelf   17. Prikkelbaarheid.
8. Zelfkritiek.   18. Verandering van eetlust.
9. Su├»cidale gedachten of wensen.   19. Concentratieproblemen.
10. Huilen   20. Moeheid.
      21. Verlies van interesse in seks.

Scoring

Interpretatie