Update: Coronavirus

Ook wij zijn alles in gereedheid aan het brengen om de face-to-face gesprekken weer te kunnen laten doorgaan. Van zodra alles voldoende veilig is, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gehouden. Ondertussen blijven online sessie nog steeds de norm. Zo blijven we verdere verspreiding van het virus tegenhouden. Laat het u echter niet tegenhouden om uw therapie verder te zetten of een therapie op te starten. Uw mentale gezondheid is minstens even belangrijk als uw lichamelijke. Meer informatie hoe zo'n online sessie in zijn werk gaat vindt u op deze pagina.

Blijf nog even volhouden, samen komen we er wel
Aurelie


calendar iconMaak een afspraak


Deel deze pagina